Welcome to Aviation Safety

חברות הסעות בירושלים - הסעות תל אביב-ירושלים

תביעות ענק– כיצד מתמודדות החברות

העולם שלנו, ובעיקר המדינה שלנו, מלאים בתביעות מכל סוג עליו רק ניתן לחשוב. לפעמים נדמה כי כולם תובעים את כולם על כל סיבה שלא תהיה – העיקר רק לתבוע במטרה להשיג משהו. לכן כל כך הרבה צעירים נמרצים ונחושים פונים ללימודי משפטים, ומשרדי עורכי דין נפתחים ללא הרף בכל רחבי הארץ.

חלק מכל אותן תביעות מוגש כנגד חברות ענק כאלו ואחרות. במקרים מסוימים אלו, הסכום הנתבע הוא בדרך כלל אסטרונומי, וזאת מפני שמגישי התביעה יודעים טוב מאו כי קיים סיכוי ממשי להתעשר כתוצאה מזכייה בתביעה, או כתוצאה מפשרה שתושג בינם לבין חברת הענק.

כדוגמה לתביעה כזו ניתן לקחת את הסיפור של שתי נשים דתיות אשר החליטו לתבוע את חברת הענק "עלית" על כך שלטענתן אחד ממוצרי החברה אותו אכלו הכיל מרכיבים לא כשרים עליהם לא דווח כראוי (לטענת התובעות כמובן). עד כאן הכול בסדר – הנשים הרגישו כי נגרם להם עוול ולכן תבעו. אך סכום התביעה הוא האנקדוטה המעניינת כאן – התביעה הוגשה על סך 12 מיליארד (!!!) שקלים. ייתכן כי אכן נגרמה לאותן נשים עגמת נפש, אך כיצד ניתן לכמת אותה לידי סכום כסף? וכיצד כימות זה מביא למספר גבוה כל כך?

 

ניסיונות אלו אינם חדשים, ונעשו בעבר לא פעם כנגד חברות ענק. על כן, מודעות לכך החברות ומתגוננות בפני כך. מה יש בכוחן לעשות? ובכן, אחת הדרכים בהן נוקטות חברות גדולות רבות היא ניסיון לשפר את המוניטין שלהן, וליצור מן קשר קרבה של ממש בינן לבין קהל לקוחותיהן. כך הן מקוות להימנע מתביעות כאלו מפני שלקוחותיהן ירגישו קרבה לחברה, ולא ירצו לתבוע אותה. אך מעבר לצעד בכיוון זה מצד "עלית" כמו הקמת "מרכז מבקרים עלית" (מרכז לכל המשפחה בו ניתן לבלות וליהנות בחסות "עלית"אפשר להגיע עם הסעות בירושלים), מה עוד יש ביכולתה לעשות על מנת להימנע מתביעות דומות לתביעה אותה הזכרנו קודם?

ובכן התשובה היא – לא יותר מדי. כמובן שלכל חברה, ובטח ובטח לחברות ענק דוגמת "עלית" יש ביטוח מקיף וכולל, אשר אמור לתת מענה על תביעות מסוג זה. הבעיה היא כי תביעה כזו מביאה לפגיעה בשמה הטוב של החברה, ללא כל קשר לצד שזכה בסופו של דבר בתביעה או בכיסוי של הביטוח. על פגיעה זו קשה מאוד לתת מענה הולם ולמונעה, ועל כן לא נותר לחברות הגדולות הרבה מלבד לנסות לתת שירות/מוצר מצוין, וליצור כאמור קשרי קרבה עם לקוחותיה.

פרטים באתר hamlahim.co.il

Get in touch with Aviation Safety

We'll be happy to answer you. Please fill the form and click send message below